افرادی که معده ضعیفی دارند سعی کنند به مقدار کمتری...- کانال آکابانو

افرادی که معده ضعیفی دارند سعی کنند به مقدار کمتری از غذای آبکی مانند سوپ و آش در افطار استفاده کنند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط