دراین ساعات نزدیڪ افطار میخوام دعاڪنم برای اون...- کانال آکابانو

دراین ساعات نزدیڪ افطار میخوام دعاڪنم برای اون...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

دراین ساعات نزدیڪ افطار میخوام دعاڪنم برای اونایے که ﺧﯿلےﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻥ،ﺧﯿلے ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻦ ﺧﯿلےتنهان ،خیلےﻋﺎﺷﻘﻦ ﺧﺪﺍیا ﻫﻮﺍے ﺩﻻﺷﻮﻧﻮ ﺩﺍشته ﺑﺎﺵ ﺩﺳﺘﺸﻮﻧﻮﺑﮕﻴﺮ وﻧﺬﺍر 'ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺷﻮﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻤﻮﻧﻪ' الهےآمین❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: