روزی شخصی اتومبیل اش را کنار خیابان متوقف کرد و ا...- کانال آکابانو

روزی شخصی اتومبیل اش را کنار خیابان متوقف کرد و از رهگذری که در آنجا ایستاده بود پرسید ببخشید مثل اینکه گم شده ام ممکن است راه را نشانم بدهید رهگذر گفت البته میخواهید کجا بروید راننده پاسخ داد نمیدانم رهگذر گفت اول باید بگویید میخواهید کجا بروید تا من بتوانم به شما بگویم چگونه به آنجا برسید اگر زندگی شما جهتی ندارد از آن روست که شما جهتی برای آن مشخص نکرده اید اگر زندگیتان تهی از دستاورد است از آن روست که نمیدانید در جستجوی چه هستید اگر ندانی به کجا میروی مطمئن باش به جایی هم نخواهی رسید...!!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط