جــــان هر زنده دلی، زنده به جانی دگر است. ...- کانال آکابانو

جــــان هر زنده دلی، زنده به جانی دگر است. خواجوی_ڪرمانی به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: