با تکه کلافی به وصالِ تو رسیدم زهرا به حسابم زده...- کانال آکابانو

با تکه کلافی به وصالِ تو رسیدم زهرا به حسابم زده این سود کلان را تا سفره ی احسانِ کرم خانه تان هست سائل نخورد ثانیه ای غصه ی نان را @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: