ترب، گیاهی لطیف کننده و تحلیل برنده ورم هاست و همچ...- کانال آکابانو

ترب، گیاهی لطیف کننده و تحلیل برنده ورم هاست و همچنین در درمان سنگ مثانه نیز کاربرد دارد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک10 انتشار در تلگرام
تگها: