الهی در لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش ا...- کانال آکابانو

الهی در لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن و دل و زبانمان راپاک و از گناه دورمان بدار آمین یارب العالمين @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط