پوست خشك خربزه را 10 گرم در 50 سي سي آب بجوشانید ر...- کانال آکابانو

پوست خشك خربزه را 10 گرم در 50 سي سي آب بجوشانید روزي چهار مرتبه ميل کنید امكان انداختن سنگ كليه و مثانه را دارد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک15 انتشار در تلگرام
تگها: