به افرادي كه از مشكلات گوارشي و همچنين از روماتيسم...- کانال آکابانو

به افرادي كه از مشكلات گوارشي و همچنين از روماتيسم رنج مي‌برند توصيه مي‌شود شاه‌توت و تمشك ميل كنند. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: