گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخوداگاه لبخندی ر...- کانال آکابانو

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها ناخوداگاه لبخندی روی لبانت مینشاند چقدر دوست داشتنی اند این لبخندها و چه عزیزند این بعضی ها ...

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: