برای پوست کردن زنجبیل تازه، از قاشق استفاده کنی...- کانال آکابانو

برای پوست کردن زنجبیل تازه، از قاشق استفاده کنید. به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها: