به نیت شفای همه مریضان که در بیمارستان بستری هستند...- کانال آکابانو

به نیت شفای همه مریضان که در بیمارستان بستری هستند همه با هم بخوانیم: یامَنِ اسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفاَّء آمین یا رب العالمین

لايک74 انتشار در تلگرام
تگها: