زرد الو به دلیل داشتن (کبالت) برای کم خونی مفید اس...- کانال آکابانو

زرد الو به دلیل داشتن (کبالت) برای کم خونی مفید است و بوی بد دهان را از بین میبرد. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک21 انتشار در تلگرام
تگها: