کدو تنبل منبع غنی بتا کاروتن میباشد و مصرف مداوم آ...- کانال آکابانو

کدو تنبل منبع غنی بتا کاروتن میباشد و مصرف مداوم آن منجر به کاهش انواع مختلف سرطان ها می شود. @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: