چشم ها از اعضای حساس و آسیب پذیر بدن هستند اگر به ...- کانال آکابانو

چشم ها از اعضای حساس و آسیب پذیر بدن هستند اگر به اندازه کافی مایعات مصرف نکنید، چشم ها نیز به میزان کافی اشک تولید نمی کنند اگر چشم های تان میسوزد، مصرف آب را بیشتر کنید @akabano آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: