تصویر استیو جابز و بیل گیتس را در سال 1991 می بینی...- کانال آکابانو

تصویر استیو جابز و بیل گیتس را در سال 1991 می بینید که روی یک فرش ایرانی نشسته اند. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: