بعد از حضور پرستو صالحی و بازگویی وقایع تلخ زندگیش...- کانال آکابانو

بعد از حضور پرستو صالحی و بازگویی وقایع تلخ زندگیش در برنامه ماه عسل، 'امیر تتلو' با پستی مبهم به هم دردی با پرستو صالحی پرداخت! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط