بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از هر ثروت و دارایی...- کانال آکابانو

بعضی چیزها در جهان خیلی مهم تر از هر ثروت و دارایی هستند.... یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط