کلمه ی 'خوبم' تنهایک واژه است برای زمان هایی که می...- کانال آکابانو

کلمه ی 'خوبم' تنهایک واژه است برای زمان هایی که میخواهی بگریزی ازچرا؟'ها... ومن چند روزی است که خیلی' خوبم'....!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط