چه دردناڪ است این عبارت: سفره ای از فرط ایمان.....- کانال آکابانو

چه دردناڪ است این عبارت: سفره ای از فرط ایمان.... نان نداشت سفره ای از فرط نان.... ایمان نداشت ڪاش در این شبها با دوری از افراط ، از نیازمندان واقعی غافل نشیم 'شب بخییییر'❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط