ای که نياز همه‌ی خواهندگان روا کنی ای که پرسش‌های ...- کانال آکابانو

ای که نياز همه‌ی خواهندگان روا کنی ای که پرسش‌های دستان نيازمند را پاسخی درخور دهی و حاجت‌های ايشان را در دستشان نهی بهشت را منزل و آرامش‌گاه خود خواهم چه زيان تو را که برسم به آرزويی؟ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط