سکوت در اثر بستن فک نیست. در اثر باز کردن فکر است...- کانال آکابانو

سکوت در اثر بستن فک نیست. در اثر باز کردن فکر است. هرچه فکر بازتر سکوت بیشتر. هرچه فکر بسته تر فک باز تر...!!!

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط