نوشیدنی فانتا نخستین بار در جنگ جهانی دوم توسط ناز...- کانال آکابانو

نوشیدنی فانتا نخستین بار در جنگ جهانی دوم توسط نازی ها تولید شد بخاطر تحریم کوکاکولا نازی ها دست به تولید نوشیدنی زدند که بر عطش سربازان غلبه کنند @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: