خدايا... به حــرمت ‌این دقایق ملڪوتی نيکوترين ...- کانال آکابانو

خدايا... به حــرمت ‌این دقایق ملڪوتی نيکوترين ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خدايا... به حــرمت ‌این دقایق ملڪوتی نيکوترين سرنوشتها حلالترين روزيهـا نورانیترین افکار خالصترين نيتهـا صالحترين عملها را برای عزیزان و دوستانم مقدرکن طاعاتتون قبول درگاه حق

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط