وقت اذان کہ میرسد بہ حق هم دعا کنیم باز شود گره ...- کانال آکابانو

وقت اذان کہ میرسد بہ حق هم دعا کنیم باز شود گره ز کار خداے خود صدا کنیم چقدر شکستہ قلبها چقدر غصہ است بہ دل قرارمان محبت است بہ حق هم روا کنیم 'عباداتتون قبول حق'❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط

ديگر ويديوهاي کانال

ديگر عکسهاي کانال