از نژاد چشمه باش بگذار آدم ها تا میتوانند ســنگ...- کانال آکابانو

از نژاد چشمه باش بگذار آدم ها تا میتوانند ســنگ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

از نژاد چشمه باش بگذار آدم ها تا میتوانند ســنگ باشند... مـهـم این است که تو جاری باشی و از آنها بگذری خوشبخت کسی هست که شکوه رفتارش آفریننده‌ی لبخند برلب‌های دیگران باشد...❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط