ای دل بسوزتا شب احیانیامده! تقدیرماهنوزبه دنیانیام...- کانال آکابانو

ای دل بسوزتا شب احیانیامده! تقدیرماهنوزبه دنیانیام...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ای دل بسوزتا شب احیانیامده! تقدیرماهنوزبه دنیانیامده..! فرقی نکرده ایم زاحیاسال پیش گویی به ماقباله تقوانیامده..! باحال انتظاربه سوی توبه شتاب کنیم شتاب کن تاکه یوسف زهرانیامده.❣ @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: