بانو امیر خانی : ' زندگی 'دوختن شادیهاست... و به ...- کانال آکابانو

بانو امیر خانی : ' زندگی 'دوختن شادیهاست... و به تن کردن پیراهن گلدار امید.. زندگانی هنر هم نفسی با غمهاست. آری ذهن ما باغچه است ، ، ، گل در آن باید کاشت... ور نکاری گل سرخ علف هرز در آن میروید... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط