کسی هرگز نمیدانــد چه سازی میزند فـردا چه میـدانی...- کانال آکابانو

کسی هرگز نمیدانــد چه سازی میزند فـردا چه میـدانی تو از امروز چه میدانم مــن از فـــردا همین یک لحظه را دریـاب که فــردا قصه اش فــرداسـت @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط