'گوسفند برگی دریایی' تنها حیوانیست در دنیا که فتوس...- کانال آکابانو

'گوسفند برگی دریایی' تنها حیوانیست در دنیا که فتوسنتز میکند.این حیوان نزدیک دریای ژاپن زندگی میکند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط