الهی تا آموختن را آموختم آموخته را جمله بسوختم ا...- کانال آکابانو

الهی تا آموختن را آموختم آموخته را جمله بسوختم اندوخته را بر انداختم و انداخته را بیندوختم نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم #خواجه_عبدالله_انصاری@akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک42 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط