قشنگ ترین تک بیت خطاب به خدا : گفتی كه گُنه كُ...- کانال آکابانو

قشنگ ترین تک بیت خطاب به خدا : گفتی كه گُنه كُ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

قشنگ ترین تک بیت خطاب به خدا : گفتی كه گُنه كُنی به دوزخ بَرَمَت این را به كسی گو كه تو را نشناسد❣ @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: