قدیمی ترین عکس رنگی از خیابان ولیعصر- سال ۱۳۳۹ ...- کانال آکابانو

قدیمی ترین عکس رنگی از خیابان ولیعصر- سال ۱۳۳۹ #عکس_قدیمی به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: عکس_قدیمی