' زندگی ' یک مسابقه نیست، بلکه سفری است که هر قدم ...- کانال آکابانو

' زندگی ' یک مسابقه نیست، بلکه سفری است که هر قدم ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

' زندگی ' یک مسابقه نیست، بلکه سفری است که هر قدم از مسیر آن را باید لمس کرد... چشید... ولذت برد... ' بانو امیر خانی❣ @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: