این دست و پا نیست که ما را به موفقیت می رساند بل...- کانال آکابانو

این دست و پا نیست که ما را به موفقیت می رساند بلکه عشق و اراده و تلاش فراوان است. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: