'مهم بودن' را فراموش کنید تاآرامش نصیبتان شود ...- کانال آکابانو

'مهم بودن' را فراموش کنید تاآرامش نصیبتان شود ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

'مهم بودن' را فراموش کنید تاآرامش نصیبتان شود هرچه کمتر نیازمندِ تحسین‌دیگران باشید بیشتر تحسین میشوید امروزفرصتی دوباره است پس سخت نگیرو لبخندبزن ❣عصرتون مملو از آرامش❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط