مُرده ها بیشتر از زنده ها گل دریافت می کنند ...- کانال آکابانو

مُرده ها بیشتر از زنده ها گل دریافت می کنند چونکه افسوس قوے تر از قدرشناسے است.❣ @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: