اعتماد به نفس چیزی شبیه چتر است، چتر باران را مت...- کانال آکابانو

اعتماد به نفس چیزی شبیه چتر است، چتر باران را متوقف نمی کند، اما کمک می کند زیر باران بمانیم و حتی از آن لذت هم ببریم. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط