❣❣:❣❣ باز یک شب از عمرم گذشت چون تو نبودی درد در ...- کانال آکابانو

❣❣:❣❣ باز یک شب از عمرم گذشت چون تو نبودی درد در ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

❣❣:❣❣ باز یک شب از عمرم گذشت چون تو نبودی درد در جانم نشست ارزویی من ندارم این زمان چون که زنجیر عاشقی در هم گسست...❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: