وفادارتر از خدا سراغ ندارم به رسم همین وفا...- کانال آکابانو

وفادارتر از خدا سراغ ندارم به رسم همین وفاداری ست که تو را به او میسپارم...

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: