برای پیشگیری از فاسد شدن سبزی در کشوی ویژه سبزیج...- کانال آکابانو

برای پیشگیری از فاسد شدن سبزی در کشوی ویژه سبزیجات یخچال حوله کاغذی قرار دهید تا با جذب کردن آب اضافه مانع از پوسیدگی آن ها شود. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط