' دنیای دست ها...... از هر دنیایی بی معرفت تر است....- کانال آکابانو

' دنیای دست ها...... از هر دنیایی بی معرفت تر است.... امروز دست هایت را میگیرند.... قصه عادت که شدی...... فردا همان دست ها را برایت تکان میدهند....'❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط