به همه لبخند بزن اما با 1 نفر بخند ♏️ همه را دوست...- کانال آکابانو

به همه لبخند بزن اما با 1 نفر بخند ♏️ همه را دوست داشته باش اما به1 نفر عشق بورز توقلب همه باش اما قلبت مال 1نفر باشه... @akabano آکابانو

لايک25 انتشار در تلگرام
تگها: