ربنا:استادشجریان این دهان بستی دهانی باز شد تا خو...- کانال آکابانو

ربنا:استادشجریان این دهان بستی دهانی باز شد تا خورنده‌ی لقمه های راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوی خوان آسمانی کن شتاب گر تو این انبان، ز نان خالی کنی پر ز گوهرها...❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط