عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت ن...- کانال آکابانو

عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت ن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت نماز است اذاڹ مي‌ڪَویند عاشقان هرچہ بخواهید بخواهید خجالت نڪشید یار ما بنده‌نواز است اذاڹ مي‌ڪَویند 'التماس دعا' @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: