عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت ن...- کانال آکابانو

عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت ن...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

عاشقاڹ پنجره باز است اذاڹ مي‌ڪَویند قبلہ هم سمت نماز است اذاڹ مي‌ڪَویند عاشقان هرچہ بخواهید بخواهید خجالت نڪشید یار ما بنده‌نواز است اذاڹ مي‌ڪَویند 'التماس دعا' @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط