درقنادی هاروغن هابه دفعات مورد استفاده قرارمی گیرد...- کانال آکابانو

درقنادی هاروغن هابه دفعات مورد استفاده قرارمی گیرد واین کار موجب سمی شدن روغن سرخ کردنی میشودکمترزولبیاوبامیه بخورید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط