برای جلوگیری از کپک زدن نان ، قرار دادن کمی نمک در...- کانال آکابانو

برای جلوگیری از کپک زدن نان ، قرار دادن کمی نمک در ظرف نان را فراموش نکنید آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: