موسی شدی که معجزه ای دست و پا کنی راهی برای رد شدن...- کانال آکابانو

موسی شدی که معجزه ای دست و پا کنی راهی برای رد شدن قوم وا کنی، زنجیرهای زیر گلويت مزاحم اند فرصت نمی دهند خودت را دعا کنی ... ارسالی محرابیان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط