در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد در یک ...- کانال آکابانو

در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد در یک ساعت می شود کسی را دوست داشت در یک روز می شود عاشق شد ولـی یک عمر طول خواهد کشید تا کسی را فراموش کرد ...!❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: