‏خنده داره وقتی میبینی امروزت با دیروزت زیاد فرق...- کانال آکابانو

‏خنده داره وقتی میبینی امروزت با دیروزت زیاد فرقی نمیکنه ولی وقتی به عقب نگاه میکنی میبینی همه چی فرق کرده!! نوشين @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: